Αρχική

To ReWeee

Τα Νέα μας

Δικτύωση με το έργο RECDEV

Δικτύωση με το έργο RECDEV

Στις 29 Μαρτίου 2017 έλαβε χώρα η τελική ημερίδα τ...

Περισσότερα
Διαδικασία ανάδειξης Δήμων για τη λειτουργία των ΚΔΤ ΑΗΗΕ σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία

Διαδικασία ανάδειξης Δήμων για τη λειτουργία των ΚΔΤ ΑΗΗΕ σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία

Προκηρύχθηκε από το Πράσινο Ταμείο στις 20/2/2017 ..

Περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+Environment