Αρχική

To ReWeee

Τα Νέα μας

Λειτουργία του 1ου Κέντρου Διαλογής και Ταξινόμησης ΑΗΗΕ στην Αττική

Λειτουργία του 1ου Κέντρου Διαλογής και Ταξινόμησης ΑΗΗΕ στην Αττική

Λειτούργησε το 1ο Κέντρο Διαλογής και Ταξινόμησης (ΚΔΤ) Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκ...

Περισσότερα
Δημοσίευση του έργου LIFE RE-WEEE στην «European Circular Economy Stakeholder Platform»

Δημοσίευση του έργου LIFE RE-WEEE στην «European Circular Economy Stakeholder Platform»

Το έργο LIFE RE-WEEE δημοσιεύτηκε στην European Circular Economy Stakeholder Platform...

Περισσότερα
Συμμετοχή του έργου LIFE RE-WEEE στην εκδήλωση «Δράσεις για τη Μείωση Αποβλήτων»

Συμμετοχή του έργου LIFE RE-WEEE στην εκδήλωση «Δράσεις για τη Μείωση Αποβλήτων»

Το έργο LIFE RE-WEEE συμμετείχε με παρουσίαση στην εκδήλωση «Δράσεις για τη Μείωση Απ...

Περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το πρόγραμμα LIFE της EE.