Αρχική

To ReWeee

Τα Νέα μας

LIFE RE-WEEE Workshop, Warsaw, 15/5/2019

LIFE RE-WEEE Workshop, Warsaw, 15/5/2019

Το 2o LIFE RE-WEEE Workshop σχετικά με την ανάπτυξη συνεργασιών για την πρόληψη παραγ...

Περισσότερα
Λειτουργία του 1ου Κέντρου Διαλογής και Ταξινόμησης ΑΗΗΕ στην Αττική

Λειτουργία του 1ου Κέντρου Διαλογής και Ταξινόμησης ΑΗΗΕ στην Αττική

Λειτούργησε το 1ο Κέντρο Διαλογής και Ταξινόμησης (ΚΔΤ) Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκ...

Περισσότερα
Δημοσίευση του έργου LIFE RE-WEEE στην «European Circular Economy Stakeholder Platform»

Δημοσίευση του έργου LIFE RE-WEEE στην «European Circular Economy Stakeholder Platform»

Το έργο LIFE RE-WEEE δημοσιεύτηκε στην European Circular Economy Stakeholder Platform...

Περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το πρόγραμμα LIFE της EE.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο