Το έργο LIFE RE-WEEE στο ενημερωτικό δελτίο «Life & Circular Economy»