Συμμετοχή του Έργου ReWeee στο Διεθνές Συνέδριο «RECIS 2016»