Συμμετοχή του Έργου ReWeee στο Διεθνές Συνέδριο «CYPRUS 2016»