Συμμετοχή του έργου LIFE RE-WEEE στο 5ο workshop του έργου BIOPEN