Συμμετοχή του Έργου LIFE RE-WEEE στο 6ο Διεθνές Συνέδριο “Industrial & Hazardous Waste Management”, 4-7/9/2018