Συμμετοχή του Έργου LIFE RE-WEEE στην «Εκδήλωση δικτύωσης για την ανταλλαγή εμπειριών και αποτελεσμάτων έργων LIFE»