Λειτουργία του 1ου Κέντρου Διαλογής και Ταξινόμησης ΑΗΗΕ στην Αττική