Εκδήλωση προώθησης επισκευής ΗΗΕ «Μαθαίνω να επισκευάΖΩ»