Διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου και Κτηριακής Υποδομής για τη λειτουργία Κέντρου Διαλογής και Ταξινόμησης στην Περιφέρεια Αττικής