Διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου για τη λειτουργία Κέντρου Διαλογής και Ταξινόμησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας