Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάδειξης Αναδόχου και Κτηριακής Υποδομής για τη Λειτουργία Κέντρου Διαλογής και Ταξινόμησης στην Περιφέρεια Αττικής