Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου Life ReWeee