Συμμετοχή του έργου LIFE RE-WEEE στο 5ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΔΣΑ