Συμμετοχή του Έργου LIFE RE-WEEE στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων (18-26 Νοεμβρίου 2017)