5ο Διεθνές Συνέδριο «Sustainable Solid Waste Management»