Προβολή του έργου LIFE RE-WEEE σε τηλεοπτική εκπομπή