Παρουσίαση του Έργου ReWeee στο 1ο Φόρουμ Διαβούλευσης